กองบรรณาธิการ

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฏหมายธรรมนิติ จำกัด ได้รับเชิญจากธนาคารกสิกรไทยเป็นวิทยากรในหัวข้อ “วางแผนดี จ่ายภาษีน้อยลง” ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30-17.30 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว