กองบรรณาธิการ

ในวันนี้ (11 พฤษภาคม 2560) คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฏหมายธรรมนิติ จำกัด ได้รับเชิญจากธนาคารไทยพาณิชย์ ให้บรรยายตามโครงการอบรมหลักสูตร SCB IEP รุ่นที่ 14 เรื่อง "SMEs Tax Management" ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่