กองบรรณาธิการ

ในวันนี้ (3 พฤษภาคม 2560) คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ได้รับเชิญจากศาลภาษีอากรกลางให้ไปร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายที่แก้ไขใหม่” ณ โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park