ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าญี่ปุ่น (Japanese Coordinator)

คุณสมบัติ

  1. สัญชาติไทย
  2. อายุระหว่าง 22-45 ปี
  3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  4. สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้
  5. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  6. หากเคยพักอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น หรือจบทางด้านนิติศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ