ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย/หญิง อายุ 20 -35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา  จบ ปวช.หรือ ปวส.หรือ ปริญญาตรี เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือไอที
  3. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำเว็บไซด์หรือการใช้โอเพนซอส จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ