นายนพคุณ พุ่มทองตรู
noppakoonp [at] dlo.co.th
Plain text icon Noppakoon_Poomthongtroo_pub.asc (1.75 KB)
0-2680-9717

กรรมการบริหาร
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
โทร 0-2680-9717
โทรสาร 0-2680-9718

ที่ปรึกษากฎหมาย, ทนายความ
ใบอนุญาตทนายความเลขที่ 5232/2529
ออกโดยเนติบัณฑิตยสภา เลขที่ 1781/2528

ประสบการณ์:

  • 27 ปี
  • งานให้คำปรึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  • เป็นตัวแทนเจ้าของเครื่องหมายการค้า
  • เป็นตัวแทนสิทธิบัตร เลขที่ 1051
  • เป็นที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปและจัดร่างสัญญาให้กับองค์กรทางธุรกิจ
  • วางระบบสัญญาด้านอสังหาริมทรัพย์
  • เป็นที่ปรึกษาสมาคมการค้าด้านอสังหาริมทรัพย์
  • งานตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย
  • งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้