นายเมธา อานันทสฤษฎ์
methaa [at] dlo.co.th
0-2680-9727

ทนายความอาวุโส

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
โทร 0-2680-9727
โทรสาร 0-2680-9728

ประสบการณ์:

  • 20 ปี
  • ให้คำปรึกษาและทำคดีปกครอง คดีมหาชน รวมทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป
  • ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ทำคดีฟื้นฟูกิจการ และคดีล้มละลาย