นายกำพล ชิรวานิช
kampols [at] dlo.co.th
Plain text icon Kampol_Chiravanich_pub.asc (1.74 KB)
0-2680-9720

กรรมการบริหาร

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
โทร 0-2680-9720
โทรสาร 0-2680-9724

ประสบการณ์:

  • 26 ปี
  • ให้คำปรึกษาและดำเนินคดีละเมิดจากการปฏิบัติทางวิชาชีพ ภาษีอากร ครอบครัวและมรดก
  • การดำเนินการกระบวนพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ