น.ส.จิตติมา โสตถิพันธุ์
jittimas [at] dlo.co.th
0-2680-9790

ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

ประสบการณ์:

  • 20 ปี
  • ให้บริการชาวต่างประเทศด้านการลงทุน, ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ได้แก่ การขอจัดตั้งและขออนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย, ขอ Work Permit/VISA, ขอ Resident และงานติดต่อราชการต่าง ๆ