วิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์

wisootk [at] dlo [dot] co [dot] th
0-2680-9797

กรรมการจัดการ และกรรมการเลขานุการ
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด, บริษัท ธรรมนิติ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท ธรรมนิติ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย รักษาการหัวหน้าคณะ ๑๓

จิตติมา โสตถิพันธุ์

jittimas [at] dlo [dot] co [dot] th
0-2680-9790

หัวหน้าคณะ ๑๒
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด