• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักกฎหมายธรรมนิติ

อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักกฎหมายธรรมนิติ

ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่านอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมสำนักกฎหมายธรรมนิติ และได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสำนักกฎหมายฯ เป็นเวลาสองชั่วโมง