พาณิชย์เผยบริษัทเจ๊งเดือนพ.ค.พุ่ง 66%

"พาณิชย์" เผย พ.ค.ยอดบริษัทเลิกกิจการสูงถึง 66%
สะท้อนไม่เชื่อมั่นเศรษฐกิจคาดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง"

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า
การจดทะเบียนธุรกิจในเดือน พ.ค. 2554
มีผู้ประกอบธุรกิจขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นนิติบุคคล เพิ่มขึ้น 38%
เทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับ เม.ย. 2554 ที่ผ่านมา ลดลง 4%
ส่วนเปรียบเทียบ 5 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.) กับช่วงเดียวกันปีก่อน เพิ่มขึ้น
25%

 

ในเดือน พ.ค. มีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 69,512 ล้านบาท นิติบุคคล 3
อันดับแรกที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด บริการนันทนาการ จำนวน 1,379 ราย
ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 361 ราย อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 207 ราย

 

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า
นิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศสถิติจดทะเบียนเลิกในเดือน พ.ค.จำนวน 681 ราย
แบ่งเป็นกรุงเทพฯ จำนวน 203 ราย ภูมิภาค 478 ราย เพิ่มขึ้น 66% หรือ 273
รายเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้น 34% หรือ 173 รายเมื่อเทียบกับ
เม.ย. 2554 ที่ผ่านมา ส่วนการเปรียบเทียบ 5 เดือนแรกปีนี้กับช่วงเดียวกันปีก่อน
เพิ่มขึ้น 21% หรือ 536 ราย

 

สำหรับประเภทธุรกิจที่มีจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนเลิกสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 103 ราย อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 34 ราย
บริการด้านธุรกิจอื่น จำนวน 28 ราย ส่งผลให้ มีจำนวนรวมนิติบุคคลคงอยู่ทั่วประเทศ
ทั้งสิ้น 465,374 ราย

 

ทั้งนี้ กรมได้กำหนดแผนดูแลผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี)
ผ่านการเพิ่มความรู้ให้ด้วยการทำข้อตกลงกับสถาบันการศึกษา เพื่อจัดอบรมให้เอสเอ็มอี
มีความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการจัดสรรการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ผ่านสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ

 

ที่มา http://news.voicetv.co.th/business/11593.html