กสทช. ผ่านแผนแม่บท

กสทช. โหวตลับผ่านแผนแม่บทคลื่นความถี่ 6 ต่อ 4 คงสูตรคืนคลื่นตามเดิม 5-10-15 ปี บอร์ด กสทช. 6 ต่อ 4 ลงคะแนนลับผ่านแผนแม่บทคลื่นความถี่ ลาประช […]