Menu

ENG

Menu

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่องใกล้ตัวผู้ขายสินค้าและให้บริการ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เรื่องใกล้ตัวผู้ขายสินค้าและให้บริการ   เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในป […]

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ                    ในอดีตสมัยเมื่อผู้เขียนได้เริ่มศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้าเมื่อหลายสิบปีก่อน […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนพฤศจิกายน 2560

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter     ฉบับที่ 83 เดือนพฤศจิกายน 2560 กฎหมายใหม่ล่าสุด เพิ่มประเภทบริการที่ได้รับกา […]

เครื่องหมายการค้าเสียง

เครื่องหมายการค้าเสียง   หากจะกล่าวถึงคำ ๆ ว่า “เครื่องหมายการค้าเสียง” ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าใหม่ประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายก […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกันยายน 2560

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter     ฉบับที่ 81 เดือนกันยายน 2560   กฎหมายใหม่ล่าสุด เพิ่มเติมมาตรการส่ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนตุลาคม 2560

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter     ฉบับที่ 82 เดือนตุลาคม 2560          ธ เสด็จสู่ฟ้า มิคืนสู่ดิน ชนทั่วปฐพีฝืน […]

อายุความการลงโทษในคดีอาญา

นายปฏิคม  ฟองโหย ทนายความ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด e-mail : patikomf@dlo.co.th   สวัสดีครับ วันนี้ผมมีเกร็ดความรู้ทางกฎหมายเกี่ […]

การไกล่เกลี่ยประนีประนอมยอมความ

นายปฏิคม  ฟองโหย ทนายความ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด e-mail : patikomf@dlo.co.th                 สวัสดีครับ วันนี้ผมจะนำเกร็ดความรู้ทา […]

การจับตัวจำเลยมาฟังคำพิพากษา

นายปฏิคม  ฟองโหย ทนายความ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด e-mail : patikomf@dlo.co.th สวัสดีครับ วันนี้ผมขอนำสาระทางกฎหมายเรื่องการออกหมายจ […]

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2560

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter     ฉบับที่ 79-80 เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม 2560   กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ลด […]